Schaumannovka je dojčenská voda z chráneného podzemného zdroja a patrí kategórie najkvalitnejších vôd.
Je určená k dennému pitnému režimu, a to pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Dojčatá a starší ľudia potom obzvlášť ocenia kvalitu z najčistejších hôr v strednej Európe.

Ako sa voda presne delia, nájdete v odkaze “O Vode“.

Dôležité informácie o Schaumannovke:

  • Zásaditá voda, má pH našej krvi.
  • Prírodne harmonická a disponuje vyváženým obsahom minerálov.
  • Je produktom čistej prírody, vzdy čerstvá a neupravená.

Schaumannovka sa zásadne plní iba do sklenených obalov (demižónov) s objemom 5, 10 a 15 litrov.

O Schaumannovke – video

Schaumannovka sa nikdy nebude plniť do polyetyléntereftalátových obalov (známe pod skratkou PET).