Etiketa Schaumannovky k náhledu ZDE

Práva k užívání se řídí autorským zákonem. Vlastníkem práv, včetně zápisu ochranné známky na úřadu průmyslového vlastnictví, je mateřská společnost Schaumannův Dvůr s.r.o.