shcuamannovka Obecně o vodě

Obecně o vodě

Schaumannovka - H2P z Jeseníků!

Říká se, že voda je základ života… dovolíme si doplnit, že kvalitní voda je základ našeho zdravého bytí.

Málokdo si však uvědomuje, že voda není “jenom voda”,
… je to dar, u kterého nikdy nebude  klišé, že “voda je základ života”.

Voda jako jediná na zemi existuje současně ve třech skupenstvích (pevné, kapalné a plynné).

Voda je živel, který umí osvěžit, relaxovat a “pohladit”. Ale také živel, který umí svou silou ničit.

Voda si zaslouží respekt, úctu a pokoru. Tak jak se budeme k ní chovat my, tak se nám odmění. Pokud se budeme chovat k vodě s úctou a pokorou, bude se nám odměňovat svou životní silou, která nám pak koluje v žilách.

Dělení pitných vod.
Voda balená
– řídí se vyhláškou 275/2004, která stanovuje požadavky na kvalitu a jakost balených vod
– minerální voda – nemělo by se pít vice jak 0,5 L denně.
– pitná voda – povrchová nebo podzemní voda, stáčená z kohoutkové vody a upravuje se
– pramenitá voda – podzemní voda, upravuje se
– kojenecká voda – podzemní kvalitní voda, nesmí se upravovat s výjimkou UV zářením

Voda kohoutková
– řídí se vyhláškou 252/2004 sb, která stanovuje hygienické požadavky na pitnou vodu
– povrchová nebo podzemní voda – upravuje se

Kvalita vody – články
Voda jinak – videa

Related Post